Het 4A-feedback model van Netflix [Model]

In dit artikel gaan we in op het model dat CEO van Netflix Reed Hastings heeft ontwikkeld voor het openhartig kunnen geven van feedback: Het 4A-feedback model.

Lees meer

Feedback volgens het 4A-feedback model van Netflix

Openhartig feedback geven betekent niet dat je alles maar kunt zeggen wat je denkt en je vervolgens geen zorgen hoeft te maken over de consequenties, stelt ReedHastings in zijn boek 'No Rules Rules'. Tegelijk zegt hij dat het juiste moment van feedback geven "altijd en overal"is. Deze manier van feedback geven brengt de nodige gevolgen met zich mee. Je hoeft niet langer zwoegend te zoeken naar het 'geschikte' moment voor het geven van feedback. Dit is een verademing, maar tegelijkertijd sta je voor de confrontatie dat het altijd een geschikt moment is om feedback te geven én te ontvangen. Feedback is al lastig op zichzelf, laat staan in een ruimte met andere mensen om je heen. Nu het feedback geven 'out in the open' is, wordt de manier waarop en hoe je feedback geeft nóg belangrijker. Gelukkig helpt Netflix ons uit de brand een geeft Reed Hastings ons een model voor het geven van feedback genaamd het: 4A - Feedback model.

Richtlijnen 4A - Feedback

Feedback geven

1. Assistentie: Feedback moet worden gegeven met een positieve intentie. Het wordt niet getolereerd als je feedback geeft om je frustratie te uiten, de ander opzettelijk te kwetsen of aan je eigen politieke agenda te werken. Leg duidelijk uit hoe een specifieke gedragsverandering de persoon of het bedrijf kan helpen, niet hoe deze jou kan helpen.

Hier komt eenbehoorlijk stukje zelfbewustzijn en zelfreflectie aan de orde. Het kan eenvalkuil zijn om eens flink je van je af te geven als je bijvoorbeeld met frustraties rondloopt en feedback geven aan je collega kan daar het perfecte middel voor zijn. In de psychologie noemen we dit 'Projectie'. Van projectiekan sprake zijn wanneer men eigenschappen of emoties van zichzelf tracht te ontkennen, verbergen of verdringen door deze toe te schrijven aan iets of iemand anders.

2.Actiegericht: Je feedback moet zich richten op wat de ontvanger anders kan doen.

Dit betekent dat je alvast moet nadenken over welke alternatieve gedragingen iemand zou kunnen doen. Je moet de gegeven feedback duidelijk en doordacht onderbouwen."Wees precies in wat je zegt" zou Dr.Jordan Peterson zeggen.

Feedback ontvangen

3. Appreciëren: Wij hebbende natuurlijke menselijke neiging om ons te verdedigen of een verklaring te geven wanneer we kritiek ontvangen; onze reflex is om ons ego en onze reputatie te beschermen. Wanneer je feedback ontvangt, moet je je verzetten tegen deze natuurlijke reactie en je afvragen hoe je waardering voor deze feedback kunttonen. Luister goed, overweeg de boodschap met een open blik, schiet niet in de verdediging en wordt niet boos.

Juist ja. Laatje niet leiden door het meest primordale stukje brein van de mens. Makkelijker gezegd dan gedaan, maar niet geheel onmogelijk.

4. Accepteren of naast je neerleggen: Bij Netflix krijg je veel feedback van veel mensen.Je bent verplicht om te luisteren en na te denken over alle feedback. Je bent niet verplicht om er gevolg aan te geven. Bedank oprecht. Maar jij en de feedbackgever moeten allebei begrijpen dat de beslissing om gevolg te geven aan de feedback geheel aan de ontvanger is.

Ik blijf in herhaling vallen. Netflix is ontzettend veeleisend van haar medewerkers die op topniveau functioneren. Niet alleen in de professionele ontwikkeling, maar ook zeker in de persoonlijke ontwikkeling moet je bereidt zijn tot het uiterste te willen gaan. Een hoog kritisch zelfreflecterend vermogen, bijzonder goede communicatieve vaardigheden en bewustzijn van je professionele en persoonlijke zelf zijn een vereiste. Het model van Siegers geeft uitleg over deze driehoeksverhouding (Professionele identiteit - Persoonlijke identiteit - Werkcontext) en kan je op weg helpen het topniveau van Netflix te bereiken.