Hoe beïnvloeden onderlinge relaties het grotere geheel?

Het is erg waardevol om naar samenwerkingen te kijken door een systemische bril. WMCO gaat binnenkort tijdens een teamtraining op deze manier naar de samenwerking kijken. Maar wat betekent dat precies? En doe jij dat ook wel eens?

Lees meer
Wat is een Systemische bril?

Het systemisch perspectief, afkomstig uit de systeemtheorie, bekijkt organisaties en teams als een geheel van onderling afhankelijke onderdelen. In plaats van alleen naar individuele prestaties te kijken, wordt de nadruk gelegd op de relaties en interacties tussen teamleden en hoe deze de dynamiek binnen de groep beïnvloeden.

De kracht van onderlinge relaties

Onderlinge relaties binnen een team zijn de bouwstenen van succesvolle samenwerking. Ze beïnvloeden niet alleen de sfeer en productiviteit, maar ook de veerkracht en innovatiekracht van het team. Goede relaties kunnen leiden tot een harmonieus en productief werkklimaat, terwijl slechte relaties juist kunnen resulteren in conflicten en stagnatie.

Positieve invloeden:
  1. Vertrouwen en veiligheid: Een cultuur van vertrouwen zorgt ervoor dat teamleden zich veilig voelen om ideeën te delen en risico's te nemen.
  2. Betrokkenheid en motivatie: Wanneer teamleden goede relaties hebben, voelen ze zich meer betrokken bij hun werk en zijn ze gemotiveerder.
  3. Effectieve communicatie: Goede relaties bevorderen open en eerlijke communicatie, wat cruciaal is voor probleemoplossing en innovatie.

Negatieve invloeden:
  1. Conflicten en spanningen: Slechte relaties kunnen leiden tot conflicten, wat de samenwerking belemmert en de productiviteit vermindert.
  2. Minder samenwerking: Gebrek aan vertrouwen en respect kan ervoor zorgen dat teamleden minder bereid zijn om samen te werken.
  3. Lagere moraal: Slechte relaties kunnen de moraal binnen het team aantasten, wat leidt tot hogere stressniveaus en een verhoogd personeelsverloop.

Hoe systemisch denken bijdraagt aan betere samenwerking

Door een systemische bril op te zetten, kunnen teams patronen en dynamieken identificeren die bijdragen aan hun huidige manier van werken. Dit inzicht helpt om gericht interventies te plegen die de samenwerking verbeteren en duurzame veranderingen teweegbrengen.

Een systemische benadering kan onder andere helpen bij:

  1. Het blootleggen van onderliggende oorzaken van problemen.
  2. Het bevorderen van een cultuur van openheid en continu leren.
  3. Het creëren van een gezamenlijke visie en doelstellingen die door het hele team worden gedragen.

Neem contact op met WMCO

Wil je ook meer inzicht krijgen in de invloed van onderlinge relaties op het grote geheel binnen jouw team? WMCO biedt teamtrainingen aan waarbij o.a. gekeken wordt naar samenwerking door een systemische bril. Neem contact op met WMCO en ontdek hoe jouw team kan profiteren van deze benadering.

Voor meer informatie of om een (online) afspraak te maken, bezoek onze contactpagina of neem contact met ons op via telefoonnummer 0513 201 000.