Klantnaam

Frederiks Interieurs

Jaar

2023

Maatwerk trainingen

Frederiks Interieurs | Communicatietraining

WMCO is gedurende een aantal maanden betrokken geweest bij het optimaliseren van de interne communicatie, met als doel om de foutmarge te verkleinen en de samenwerking te optimaliseren tussen de verschillende afdelingen.

Frederiks Interieurs is eind 2021 getroffen door een brand waarbij de gehele locatie is afgebrand. 2022 stond in het teken van wederopbouw en dat is voorspoedig verlopen. Frederiks Interieurs is nu gevestigd in Heerenveen en wordt geconfronteerd met het feit dat er te veel fouten worden gemaakt door miscommunicatie. Gezien het feit dat anderhalf jaar geleden nog werd gewerkt in een ander pand en dat er afgelopen jaar compleet nieuwe routines zijn gevormd, is het ook begrijpelijk dat de manier van samenwerken en communiceren min of meer opnieuw uitgevonden moet worden. Echter het gevolg hiervan is dat er op dit moment te veel fouten en daardoor materiaalkosten worden gemaakt wat naast dat het geld kost ook niet bijdraagt aan de duurzaamheid. Frederiks Interieurs heeft WMCO benaderd om mee te denken in het optimaliseren van de communicatie, zowel vanuit de menskant als vanuit de organisatie voor wat betreft communicatiesystemen en werkwijze. WMCO wil dat doen door met de medewerkers in gesprek te gaan (interviewen) en op basis daarvan een adviesplan te maken om een sterke foutenreductie en aanmerkelijk minder materiaalverlies te realiseren vanuit duurzaam samenwerken. Frederiks Interieurs wil de communicatie skills van de medewerkers versterken en wil de structuur van de organisatie naar een hoger plan tillen op gebied van afspraken, routines, werkwijzen en gebruik van digitale systemen.

...