Klantnaam

Cloud86

Jaar

2023 - heden

Webiste
Talent Management Systeem

Cloud86 | Talent Management Systeem

Cloud86 groeit snel als kwalitatief hoogwaardige dienstverlener op het gebied van webhosting. De visie van Cloud86 is dat medewerkers hier een essentiële rol in spelen en Cloud86 wil graag investeren in een systematiek dat het mogelijk maakt getalenteerde medewerkers aan boord te krijgen en in hun ontwikkeling te investeren, zodat deze ook behouden blijven voor de organisatie.

Medewerkers aantrekken, ontwikkelen en behouden

In een wereld waarin concurrentie hevig is en organisaties continu moeten innoveren om succesvol te blijven, is het essentieel om het potentieel van uw medewerkers volledig te benutten. WMCO helpt bij het identificeren en begrijpen van de unieke talenten die de medewerkers bezitten.

Of het nu gaat om analytische vaardigheden, creativiteit of leiderschapspotentieel - met het WMCO talentmanagementsysteem kun je deze talenten in kaart brengen en gericht inzetten. Hierdoor worden niet alleen individuele medewerkers gemotiveerd en uitgedaagd om hun volledige potentieel te bereiken, maar wordt ook de samenwerking binnen teams versterkt.

Onze aanpak biedt een overzichtelijke weergave van alle talentprofielen binnen je organisatie. Je kunt eenvoudig zien welke vaardigheden er aanwezig zijn op individueel niveau én hoe deze complementair kunnen zijn binnen teams. Dit stelt ons in staat om optimaal gebruik te maken van de aanwezige talenten en synergie te creëren die resulteert in betere prestaties en succesvolle projecten. Bovendien biedt WMCO uitgebreide ondersteuning en training in het doorontwikkelen van mens-, talent- en teamontwikkeling.


Werken vanuit een systeem en met een structuur

WMCO is in staat om samen met Cloud86 een Talent Management Systeem op te zetten en de gewenste structuur te creëren en te onderhouden.


Systeem

In de eerste fase van het project bouwen we gezamenlijk een Talent Management Systeem dat voldoet aan de wensen van Cloud86. Dit systeem bevat tools om talenten en het welzijn van de medewerkers in kaart te brengen en een systematiek voor het begeleiden van de medewerkers. We maken daarbij gebruik van de CliftonStrengths methodiek om talenten van individuele medewerkers (CliftonStrengths assessments) in kaart te brengen, als ook op teamniveau inzichtelijk te maken (CliftonStrengths Cascade). Op deze manier krijg je inzicht waar complementariteit en aanvulling plaatsvinden. Aanvullend maken we gebruik van ons WMCO model om het gehele willen en kunnen van de medewerkers in kaart te brengen (kunnen+willen-externe factoren = doen). Dat vertalen we naar een analyse matrix vanwaar we de verwachte ontwikkeling en voortgang van de medewerkers monitoren. Verder maken we ook gebruik van de Gallup Q12 employee engagement survey (medewerkers betrokkenheid onderzoek).


Overzicht van de gebruikte analysetools:

-  Gallup Q12 Employee Engagement Survey

-  CliftonStrengths individueel rapport

-  CliftonStrengths Cascade team rapport

-  WMCO model

-  Voortgangsanalyse matrix


Structuur

Het succes van een goed uitgedacht Talent Management Systeem wordt uiteindelijk bepaald door de uitvoering. Hiervoor gaan we een structuur bouwen en deze gedurende een jaar uitrollen en in de organisatie verankeren. Voor de medewerkers bouwen we een structuur waarin deze gedurende het gehele jaar begeleid wordt in zijn of haar talentontwikkeling. Verder bouwen we een structuur waarmee we de voortgang van de organisatie op team niveau begeleiden en monitoren.

...