over het wmco model

"Het model brengt in beeld waar ruimte is voor ontwikkeling en waar aandacht nodig is".

Het WMCO model

Het WMCO-model is een veelgebruikt model in gesprek met medewerkers als het gaat om talentontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Ons model bekijkt vier aspecten van een medewerker en laat zien hoe deze met elkaar verbonden zijn. Het WMCO-model geeft een heldere indicatie van hoe goed iemand functioneert en of de medewerker ook op langere termijn goed blijft functioneren. Het model brengt tevens in beeld waar ruimte is voor ontwikkeling en waar aandacht voor de persoon nodig is.

Uitleg van het WMCO-model en de formule K+W-E=D

Het WMCO model is geïnspireerd door de persoonlijkheidsleer van Carl Gustav Jung waarbij we kijken vanuit het perspectief ‘willen' en‘ kunnen’. De gedachte daarbij is dat als iemand het wil en het ook kan dat dan automatisch het ‘doen’ volgt. Het is een systemisch benadering van de mens en daar hoort nog de factor ‘extern’ bij. Als iemand het wil en het kan en niet gehinderd wordt door externe factoren dan zal de uitkomst van doen altijd 100% zijn. Mocht iemand het niet ‘doen’ dan is de oorzaak te herleiden naar dat de persoon het niet ‘wil’ of niet ‘kan’. Het WMCO model heeft deze theorie uitgewerkt in een kwadrant waarvan de bovenkant het ‘willen’ analyseert en de onderkant van het kwadrant het ‘kunnen.’

Het willen analyseren we vanuit het WMCO-model door te kijken naar de ‘drive’ van de medewerker (motivatie en behoefte) en naar de manier van werken van de medewerker (talenten en persoonlijkheid). Het kunnen analyseren we vanuit het WMCO-model door te kijken naar de ‘hardware’ van de persoon en zijn of haar ‘software’.

Vanuit het WMCO-model maken we een analyse en geeft het model aan waar eventueel aandachtspunten zijn. In veel gevallen is de oplossing om een medewerker nog beter te laten functioneren door aanpassingen te maken. Dat kunnen aanpassingen die de medewerker moet maken, maar het kunnen ook aanpassingen zijn die bij de organisatie liggen. Als een medewerker niet beschikt over de juiste kennis dan zal deze naar een cursus moeten gaan. Maar als de medewerker gedemotiveerd is, omdat hij zich niet gehoord voelt dan zal de organisatie iets moeten doen.

Willen (bovenste deel van het model)

Drive (links boven)

Motivatie: In hoeverre is de medewerker gemotiveerd om de werkzaamheden uit te voeren

Behoefte: Ligt de behoefte van de medewerker ook daadwerkelijk bij het werk of ligt de behoefte ergens anders.

 

OS (rechts boven)

Talenten: Liggen de talenten van de medewerker in lijn met de talenten die nodig zijn voor de werkzaamheden.

Persoonlijkheid: Sluit de persoonlijkheid van de medewerker aan bij de gewenste manier van werken

Kunnen (onderste deel van het model)

Hardware (links onder)

Vitaliteit: Is de medewerker op dit momentvitaal genoeg om de werkzaamheden uit te voeren.

IQ: Heeft de medewerker de benodigde intellectuele capaciteit om de werkzaamhedente voldoen

 

Software  (rechts onder)                  

Soft skills: Beschikt de medewerker over de benodigde professionele skills om dewerkzaamheden te kunnen voldoen.

Kennis & vaardigheden: Heeft de medewerker dejuiste kennis en opleidingen om de werkzaamheden te kunnen voldoen.

WMCO-model in de praktijk

Het WMCO-model wordt in de praktijk gebruikt om organisaties of onderdelen van organisaties te analyseren en in kaart te brengen waar de knelpunten en kansen liggen. Dat doen we door gebruik te maken van online assessments en door individuele gesprekken met de deelnemers te voeren. De assessments die we in ieder geval gebruiken zijn de CliftonStrengths om talenten bij de deelnemers in kaart te brengen en de Employee engagementsurvey van Gallup om motivatie in de organisatie te meten. Eventueel maken we ook gebruik van de Big Five persoonlijkheidstest en hebben we ook een aantal eigen testen ontwikkeld om tot een betrouwbare analyse te komen. Vanuit deze analyse gaan we vervolgens aan de slag om de organisatie te verbeteren. Dat doen we overigens vanuit het ‘good to great’ principe. We gaan er vanuit dat iedere organisatie en iedere medewerker goed wil presteren en daarin nog beter wil en kan worden.

Contact Andrei

"Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer weten over het WMCO-model en wat het kan betekenen voor jou en je organisatie. Neem dan gerust contact met me op. Ik vertel graag met passie wat het WMCO model al gerealiseerd heeft en kan realiseren voor jouw organisatie.”