Beschrijving van de 34 talenten uit Clifton Strenghts assesment

"Ieders grootste ruimte voor groei ligt in de gebieden waar hij of zij het sterkst in is."
Donald O. Clifton  

Beschrijving van de 34 talenten

De CliftonStrengths Assesment bestaat uit 2 onderdelen: de vragenlijst en het gesprek. De vragenlijst bestaat uit 177 vragen en stellingen. Per vraag/stelling krijg je 20 seconden de tijd. En deze zijn allemaal gerelateerd aan verschillende eigenschappen. Na het beantwoorden van de vragenlijst komt er een rapport met 34 strengths. Hierbij zijn 1 tm 10 jouw talenten, 11 tm 20 jouw ondersteunende talenten en 21 tm 34 jouw onderbelichte talenten. Dit geeft je inzicht in welke talenten je snel en graag gebruikt en bij welke talenten je liever weg blijft.

Deze pagina geeft een overzichtelijke uitwerking van alle 34 talenten, gerangschikt op de vier domeinen:

Uitvoeren - paars
Beïnvloeden - oranje
Relatie bouwen - blauw
Strategisch denken - groen

Let wel, de talenten worden in het assesment in combinatie gebruikt. Deze combinatie geven vaak een duidelijker inzicht in de praktijk dan losse talenten dat doen.

Uitvoeren (kleur paars)

Prestatiegerichtheid

Mensen die sterk zijn in het thema Prestatiegerichtheid hebben veel uithoudingsvermogen en werken hard. Actief en productief zijn geeft hun veel voldoening.

Organisatievermogen

Mensen die sterk zijn in het thema Organisatievermogen kunnen organiseren, maar hebben ook de flexibiliteit die daar een aanvulling op vormt. Ze zoeken graag uit hoe ze met alle middelen en mogelijkheden een maximale productiviteit kunnen bereiken.

Overtuiging

Mensen die sterk zijn in het thema Overtuiging hebben bepaalde kernwaarden die onveranderlijk zijn. Uit deze waarden destilleren ze een vast doel voor hun leven.

Onpartijdigheid

Mensen die sterk zijn in het thema Onpartijdigheid zijn zich sterk bewust van de noodzaak iedereen hetzelfde te behandelen. Ze proberen iedereen in de wereld consistent te behandelen door duidelijke regels te formuleren en zich daaraan te houden.

Behoedzaamheid

Mensen die sterk zijn in het thema Behoedzaamheid gaan zorgvuldig te werk als ze een besluit nemen of een keuze maken. Ze anticiperen mogelijke hinderpalen.

Discipline

Mensen die sterk zijn in het thema Discipline houden van routine en structuur. Hun wereld kunnen we het beste beschrijven door de orde die ze scheppen.

Focus

Mensen die sterk zijn in het thema Focus kunnen een richting kiezen, die volgen en de nodige correcties maken om op de juiste koers te blijven. Ze bepalen prioriteiten en ondernemen dan actie.

Verantwoordelijkheidsbesef

Mensen die sterk zijn in het thema Verantwoordelijkheidsbesef staan voor wat ze zeggen. Ze zijn gehecht aan vaste waarden zoals eerlijkheid en loyaliteit.

Hersteldrang

Mensen die sterk zijn in het thema Hersteldrang kunnen goed problemen oplossen. Ze zien snel wat er misgaat en vinden daar een oplossing voor.

Beïnvloeden - Oranje

Actiegerichtheid

Mensen die sterk zijn in het thema Actiegerichtheid kunnen dingen realiseren door ideeën in actie om te zetten. Ze zijn vaak ongeduldig.

Sturingskracht

Mensen die sterk zijn in het thema Sturingskracht hebben een zeer positief voorkomen. Ze nemen gemakkelijk de controle over een situatie en zijn besluitvaardig.

Communicatie

Mensen die sterk zijn in het thema Communicatie vinden het meestal makkelijk om hun gedachten te uiten. Ze zijn goed in gesprekken voeren of presentaties geven.

Competitie

Mensen die sterk zijn in het thema Competitie zetten hun vorderingen af tegen die van anderen. Ze willen graag winnen en houden van een wedstrijd.

Maximalisering

Mensen die sterk zijn in het thema Maximalisering concentreren zich op de sterke punten om de prestaties van personen en groepen te verhogen. Ze willen iets wat goed is transformeren tot iets wat buitengewoon is.

Zelfverzekerdheid

Mensen die sterk zijn in het thema Zelfverzekerdheid hebben vertrouwen in hun vermogen hun eigenleven te leiden. Ze hebben een innerlijk kompas dat hun de zekerheid geeft dat ze de juiste beslissingen nemen.

Significantie

Mensen die sterk zijn in het thema Significantie willen graag belangrijk zijn in de ogen van een ander. Ze zijn onafhankelijk en krijgen graag erkenning.

Woo (Winning others over)

Mensen die sterk zijn in het thema WOO houden ervan nieuwe mensen te ontmoeten en hen voor zich in te nemen. Het geeft ze voldoening als ze het ijs kunnen breken en contact kunnen leggen met een ander.

Relatie bouwen - Blauw

Aanpassingsvermogen

Mensen die sterk zijn in het thema Aanpassingsvermogen gaan graag 'met de stroom mee'. Ze leven vaak in het heden en nemen de dingen zoals ze komen, een dag tegelijk.

Verbondenheid

Mensen die sterk zijn in het thema Verbondenheid hebben vertrouwen in het verband tussen alle dingen. Ze geloven niet erg in het toeval en denken dat er voor vrijwel alles een reden is.

Aanmoediging

Mensen die sterk zijn in het thema Aanmoediging zien en cultiveren het potentieel in anderen. Ze merken elke kleine vooruitgang op en scheppen daar voldoening in.

Empathie

Mensen die sterk zijn in het thema Empathie kunnen zich goed inleven in een ander en zich hun gevoelens voorstellen.

Harmonie

Mensen die sterk zijn in het thema Harmonie streven naar consensus. Ze houden niet van conflicten, maar proberen naar punten van overeenstemming te zoeken.

Saamhorigheid

Mensen die sterk zijn in het thema Saamhorigheid accepteren anderen. Ze zijn zich ervan bewust als iemand zich uitgesloten voelt en proberen die in de groep op te nemen.

Individualisering

Mensen die sterk zijn in het thema Individualisering zijn geïntrigeerd door de unieke kwaliteiten van iedere mens. Ze hebben de gave om heel verschillende mensen productief te laten samenwerken.

Positivisme

Mensen die sterk zijn in het thema Positivisme hebben een aanstekelijk enthousiasme. Ze zijn optimistisch en kunnen anderen enthousiast maken voor hun plannen.

Relatievorming

Mensen die sterk zijn in het thema Relatievorming hebben hechte banden met anderen. Samen met vrienden hard werken om iets te bereiken geeft hun veel voldoening.

Strategisch denken - Groen

Analytisch

Mensen die sterk zijn in het thema Analytisch zoeken naar redenen en oorzaken. Zij hebben het vermogen om aan alle factoren te denken die invloed kunnen hebben op een situatie.

Contextueel

Mensen die sterk zijn in het thema Contextueel denken graag aan het verleden. Ze begrijpen het heden door de geschiedenis te bestuderen

Toekomstgerichtheid

Mensen die sterk zijn in het thema Toekomstgerichtheid putten inspiratie uit de toekomst en wat kan komen. Ze inspireren anderen met hun visie van de toekomst.

Ideeënvorming

Mensen die sterk zijn in het thema Ideeënvorming zijn gefascineerd door ideeën. Ze kunnen het verband zien tussen dingen die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben.

Input

Mensen die sterk zijn in het thema Input willen altijd leren. Ze verzamelen en bewaren vaak allerlei soorten informatie.

Intellect

Mensen die sterk zijn in het thema Intellect worden gekenmerkt door hun intellectuele activiteit. Ze zijn introspectief en houden van een intellectuele discussie.

Leergierigheid

Mensen die sterk zijn in het thema Leergierigheid willen voortdurend leren en zichzelf verbeteren. Ze worden met name eerder gefascineerd door het leerproces dan door het resultaat ervan.

Strategisch

Mensen die sterk zijn in het thema Strategisch kunnen goed alternatieven bedenken. Als ze een scenario voorgelegd krijgen, zien ze snel de relevante patronen en problemen.

Contact met Renske

"Het gaat bij de uitslag om een percentiel, waardoor je de talenten het beste in combinatie met elkaar kan bekijken. Het bewust worden van jouw talenten zorgt ervoor dat jij je verder kan ontwikkelen op sterke punten en het zal je productiviteit bevorderen. Wees van harte welkom voor contact".